ตู้สาขาโทรศัพท์ ERICSSON-LG

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS eMG80

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS eMG

– รองรับการขยายเลขหมายภายในได้สูงสุดถึง 140 Extensions

– ระบบสื่อสารแบไฮบริค สำหรับ SMB

– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

– สะดวกต่อการติดตั้งตามสาขาต่างๆขององค์กร เพียงแค่นำ Gateway ไปติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

– รองรับระบบ VoIP

– ระบบการติดตั้งและบำรุงรักษาผ่าน Web Admin

– รองรับ Auto Attendant / Voice Mail

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ : ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Hybrid PABX ระดับ Business โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดกลางระสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูงจากผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์ ทั่วโลกและยังมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม คุ้มค่ากับการลงทุน

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจประเภท SME ออกแบบระบบมาเพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นขององค์กร พร้อมใช้งานนในทุกขนาดธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับสายภายใน สายภายนอกทั้งแบบ อนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน (SIP and H.323) การออกแบบของระบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

“เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น iPECS LIK”

เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น iPECS eMG80 ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันรับ IP Networking อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ IT ในห้อง Server เพื่อความสะดวกในการจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ผ่าน Web Browser) มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะสำหรับองค์กรบริษัท สำนักงานย่อย โรงแรม หรือ หอพัก ฯลฯ

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transer, Call Pickup, Forward Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendant)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบส่งข้อความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voice to E-mail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับ Caller ID

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS MG

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS MG

– รองรับการใช้งาน Softphone บนอุปกรณ์ PC, Laptop, iPad

– รองรับระบบ VoIP ทุกรูปแบบทั้ง มาครฐาน SIP และ H.323

– มีระบบไฟอัจฉริยะช่วยประหยัดค่าไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

– มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะกับทุกธุรกิจ

– รองรับสายภายใน สายภายนอก ทั้งแบบอนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน

– ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ : ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ระดับ Enterprise จาก Ericsson-LG ผู้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูงจากผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์อย่าง Ericsson-LG และยังมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม คุ้มค่ากับการลงทุน

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจประเภท SME ออกแบบระบบมาเพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นขององค์กร พร้อมใช้งานนในทุกขนาดธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับสายภายใน สายภายนอกทั้งแบบ อนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน (SIP and H.323) การออกแบบของระบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

“เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น iPECS-MG”

เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น iPECS-MG ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันรับ IP Networking อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ IT ในห้อง Server เพื่อความสะดวกในการจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ผ่าน Web Browser) มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะสำหรับองค์กรบริษัท สำนักงานย่อย โรงแรม หรือ หอพัก ฯลฯ

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transer, Call Pickup, Forward Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบส่งข้อความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voice to E-mail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับ Caller ID

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS LIK

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS LIK

– รองรับการขยายเลขหมายภายในได้สูงสุดถึง 1,200 Extensions

– Pure IP PBX System

– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

– สะดวกต่อการติดตั้งตามสาขาต่างๆขององค์กร เพียงแค่นำ Gateway ไปติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

– รองรับระบบ Call fail-over

– รองรับการทำ System Redundancy

– รองรับการทำการประชุมสายแบบ Meet me Conference

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ : ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ระดับ Enterprise จาก Ericsson-LG ผู้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูงจากผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์อย่าง Ericsson-LG และยังมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม คุ้มค่ากับการลงทุน

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจประเภท SME ออกแบบระบบมาเพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นขององค์กร พร้อมใช้งานนในทุกขนาดธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับสายภายใน สายภายนอกทั้งแบบ อนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน (SIP and H.323) การออกแบบของระบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

“เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น iPECS LIK”

เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น iPECS LIK ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันรับ IP Networking อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ IT ในห้อง Server เพื่อความสะดวกในการจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ผ่าน Web Browser) มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะสำหรับองค์กรบริษัท สำนักงานย่อย โรงแรม หรือ หอพัก ฯลฯ

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transer, Call Pickup, Forward Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบส่งข้อความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voice to E-mail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับ Caller ID

ipec-ccs

ตู้สาขาโทรศัพท์ iPECS CCS

– รองรับการทำงานแบบครบวงจร โทรศัพท์, ระบบอีเมล์, แฟกซ์, SMS, เว็บแชต

– สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยระบบอัตโนมัติด้วยประสิทธิภาพที่ เหมาะกับธุรกิจของคุณ

– การใช้งานที่ง่าย

– ไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม

– ตอบสนองตามความต้องการ

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ : ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PABX ระดับ Enterprise จาก Ericsson-LG ผู้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูงจากผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์อย่าง Ericsson-LG และยังมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม คุ้มค่ากับการลงทุน

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจประเภท SME ออกแบบระบบมาเพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นขององค์กร พร้อมใช้งานนในทุกขนาดธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับสายภายใน สายภายนอกทั้งแบบ อนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน (SIP and H.323) การออกแบบของระบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

“เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น iPECS-MG”

เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบ VOIP ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น iPECS-MG ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันรับ IP Networking อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ IT ในห้อง Server เพื่อความสะดวกในการจัดการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (ผ่าน Web Browser) มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะสำหรับองค์กรบริษัท สำนักงานย่อย โรงแรม หรือ หอพัก ฯลฯ

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transer, Call Pickup, Forward Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบส่งข้อความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voice to E-mail)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)

– ตุู้สาขาสามารถรองรับ Caller ID

LKA-200

• Simple SLT
• 3 memory buttons
• Redial/Volume control

ราคา 790 บาท

LKA-210

• 16 digits, 3 line LCD
• Speaker phone
• Ring lamp/Direct memory(3)

ราคา 1,490 บาท

LDP-7224D

• Triple line LCD(3 x 24)
• 24 programmable keys with Dual LED
• 7 fixed function keys
• Speaker phone
• Navigation key
• 2.5mm headset jack
ราคา 2,900 บาท

LDP-7248DSS

• 48 programmable keys
• Direct station selection
ราคา 2,900 บาท

WIT-400HE

Optimized Wireless Phone for Seamless Communication, WIT-400HE
WIT-400HE is a Wireless LAN phone that delivers enhanced mobility for your business communications. Integrated with Ericsson-LG Enterprise call platforms,
ราคา 5,200 บาท
Battery WIT-400HE ราคา 490 บาท

IP8802/A – Entry Level IP Phone

• 2 line graphic LCD(128×32)
• 4 programmable feature keys
• 2 LAN port (10/100 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)*
• LLDP-MED/802.1x security support
* PoE(802.3af) : IP8802 only
ราคา 2,800 บาท

IP8815E – Basic IP Phone

• 5 line graphic LCD(140×48)
• 8 programmable feature keys
• 2 LAN port (10/100 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x security support
ราคา 3,900 บาท

IP8820E – Standard IP Phone

 • 3 line graphic LCD with backlit(240×42)
• 12 programmable feature keys
• 2 Gigabit LAN port (10/100/1000 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x security support
• Open VPN support
ราคา 4,900 บาท

IP8830E – IP Phone for Professional Call Handling Position

• 4 line graphic LCD with backlit(240×56)
• 24 programmable feature keys
• 2 Gigabit LAN port (10/100/1000 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x security support
• Open VPN support
ราคา 5,300 บาท

IP8840E – IP Phone for Executives

• 9 line graphic LCD with backlit(240×144)
• 10 programmable feature keys
• 2 Gigabit LAN port (10/100/1000 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x security support
• Open VPN support

 

ราคา 5,800 บาท

IP8850E – Color Screen IP Phone

• 4.3 inch wide color graphic with backlit(480×272)
• 5 programmable feature keys
• 2 Gigabit LAN port (10/100/1000 Base-T)
• Wide Band Speaker phone
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x security support
• Open VPN support

ราคา 7,900 บาท