เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า, ทาบบัตร

AVTECH HD CAMERA

AVTECH IP CAMERA

AVTECH HD DVR

AVTECH Analog CAMERA

SAMCOM HD CAMERA

DAHUA HD CAMERA

DAHUA HD DVR

AMORN HD CAMERA

Hard Disk

Power Supply