โรงแรง Shwe Myanmar

ตั้งอยู่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศ เมียนมาร์ ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 5 กิโลเมตร

     มูลค่างาน 1,500,000 บาท

  • กล้องวงจรปิด @Dahua
  • ระบบ Fire Alarm @Maxwell
  • ระบบ PABX @Panasonic
  • ระบบ Hotel Door Lock @HIP